Avís legal

Identitat del titular de la pàgina web

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Calle General Lacy, 42
Planta Baja · Local
28045 Madrid (SPAIN)

CIF: A25345331

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, voulm 37085 foli 92 full M-662.074 Inscripció segona CIF A-25.345.331

Lleida.net és una operadora de comunicacions amb autorització de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions per a la prestació dels següents serveis:
Transmissió de dades - Proveïdor d'accés a internet (10/12/1998).
- Servei telefònic fix (11/05/2005).
- Transmissió de dades - Emmagatzematge i reenviament de missatges (23/4/2008).
- Operador mòbil virtual - complet (5/12/2008).

Per a la prestació d'aquests serveis i sobretot en relació al tractament de les dades que comporten aquestes activitats, a Lleida.net li és d'aplicació la següent legislació:
- Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions (LGTel).
- Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions.
En compliment del que disposa l'article 12 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.